Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze Algemene voorwaarden van Dianne Mathieu Fotografie.


Auteursrecht

Op alle foto's gemaakt door de fotografe is het auteursrecht van toepassing. 

Het is niet toegestaan de foto's te dupliceren, kopiëren, bewerken of na te maken op welke manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van de fotografe. 

De fotografe blijft te allen tijden eigenaar van alle foto’s.

Bij het verzenden van web-bestanden en/of hoge-resolutiefoto's wordt enkel een licentie over deze foto's verleend. 

Elk gebruik van een werk van de fotografe dat niet schriftelijk is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. 

De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties voor en door derden. 

De klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub-licenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen aan een ander. 

Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotografe, is een schadevergoeding verschuldigd ten belope van twee maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk geval. 

Het betalen van een schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotografe. 


Annulering

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. 

Bij een fotoshoot op een buitenlocatie mag deze in geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) worden afgezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

Bij een fotoshoot in de studio kan deze uiterlijk 48 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd door de klant. Bij annulering binnen 48 uur zal 50% van de overeengekomen prijs in rekening worden gebracht.


Betaling 

Voor particulieren: De klant betaalt de fotoshoot direct na de fotoshoot in de fotostudio of op locatie.

Voor zakelijke klanten: De klant betaalt de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum. 

Betaling kan via betaalverzoek of overboeking. 

De klant ontvangt de foto’s nadat de betaling is ontvangen.


Foto's

De geselecteerde foto's zullen binnen 2 weken na selectie naar de klant worden toegestuurd via wetransfer.
Foto's worden aangeleverd in hoge resolutie zonder logo. 
Er worden geen onbewerkte originele foto’s (RAW) geleverd.

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant de Dianne Mathieu Fotografie toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals portfolio, social media, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten. Indien de klant dit niet wil, dient hij/ zij dit voorafgaand aan de fotoshoot aan de fotografe kenbaar te maken. 

De klant mag foto's (bij plaatsing online) niet bewerken, bijsnijden of een filter eroverheen plaatsen.

Indien een klant een foto op social media / internet plaatst dient deze altijd de fotografe te vermelden.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram